KCE Report 330A (2020)


Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) is een slaapstoornis die vrij veel voorkomt: momenteel volgen er in België bijna 140.000 mensen hiervoor een behandeling.

Deze gebeurt meestal met een zogenaamd CPAP-apparaat, dat tijdens de slaap lucht in de luchtwegen blaast. Voor de terugbetaling van deze behandeling moet de patiënt gedurende één nacht worden onderzocht in een slaaplaboratorium van een ziekenhuis om de diagnose te bevestigen. Een tweede nacht in het ziekenhuis is meestal nodig om de behandeling vervolgens aan te passen. Met de apparaten van vandaag kunnen de nodige metingen ook echter bij de patiënt thuis gebeuren. Dit is meer comfortabel, en het leunt veel dichter aan bij de normale slaapomstandigheden. Bovendien zou het voor de gezondheidszorg een aanzienlijke besparing betekenen. Het KCE stelt daarom een aantal mogelijkheden voor om de aanpak van OSAS, en de financiering ervan, te reorganiseren

Organisatie van de diagnose en behandeling van obstructieve slaap apneu: een internationale vergelijking


Slapende vrouw

Cookies

This website may use cookies which enable you to personalize your experience on our site, tell us which parts of our website people have visited and give us insights into user behavior so we can improve our communication and products.

Settings   Info  

OK

Settings

These cookies are essential to enable you to browse around our website and use the features.
These cookies enable storage of information that changes the way a website behaves or looks, like settings for your preferred language or region.
These cookies collect information about how you use our website. These cookies are also used to let affiliates know if you came to one of our websites from an affiliate. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription